Na vrijeme zaštitite svoje biljke u vrtovima i na balkonima

Dolaskom zime, važno je na vrijeme zaštititi biljke u vrtovima i na balkonima od posljedica niskih temperatura. I jedan mraz dovoljan je da osjetljivo začinsko bilje ili povrće bude trajno uništeno. Na žalost to se vrlo često događa u područjima s kontinentalnom klimom.

Biljke koje rastu u posudama potrebno je zaštititi u cijelosti. Površinu supstrata možete zaštititi malčem - slamom, ukrasnom korom ili kokosovim vlaknima. Posudu u kojoj se biljka nalazi potrebno je zaštititi materijalom koji ne zadržava vlagu (primjerice jutena vreća). Za zaštitu gornjeg dijela biljke koristi se agrotekstil. Nikako nije preporučljivo koristiti plastične ili nepropusne materijale, jer je važno da biljka i uz zaštitu može disati.

Zaštićene biljke ne zaboravite zalijevati, no činite s puno manje vode od uobičajenog. Zašitite biljke koje ste posadili u jesen i one koje nisu prilagođene našem podneblju, kao i mediteranske bilje ako ih imate u kontinentalnim uvjetima.

Zaštićenu biljku ukrasite ukrsnom vrpcom te tako ukrasite svoju terasu ili balkon zimi.