Baza poslovnih žena - za žene liderice

Prije dva dana otvoren je prvi krug natječaja za prijave u elektronsku "Bazu poslovnih žena Hrvatske" i trajat će do 5. siječnja 2016. godine. Nakon zaprimanja prijava, odbor koji će upravljati bazom odlučit će o kandidatkinjama koje su zadovoljile kriterije i tako će Baza dobiti svoje prve članice, istaknuto je na predstavljanju koje su organizirali pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP).

Baza poslovnih žena u Hrvatskoj koje su sposobne i kvalificirane odmah preuzeti upravljačke pozicije u kompanijama uključivat će žene koje su već sada na upravljačkim pozicijama, ali i one koje su stekle dovoljno znanja i iskustva da takve pozicije preuzmu prvi put. Hrvatska Baza poslovnih žena sastojat će se od osobnih profila žena koje su zadovoljile unaprijed definirane kvalifikacijske kriterije, bit će javna i bit će ju moguće pretraživati, a ažurirat će se dva do tri puta godišnje, najavljeno je na predstavljanju.

S Bazom poslovnih žena želimo dodatno potaknuti zapošljavanje žena na upravljačkim pozicijama na kojima su one još uvijek značajno podzastupljene. Izradom javno dostupne Baze poslovnih žena dokazat ćemo da na tržištu itekako postoji dovoljno sposobnih i kvalificiranih žena s respektabilnom karijerom i postignućima koje mogu preuzeti najodgovornije pozicije u kompanijama, kazala je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Za ambasadoricu projekta izabrana je Ljerka Puljić, članica NO Agrokora.

Slovenija je na samom vrhu po zastupljenosti žena u tijelima odlučivanja. U tom se društvu našla i Bugarska, a zanimljivo - među najgorima su Austrija i Njemačka, iako upravo tu zemlju vodi moćna Angela Merkel. Hrvatska mora još dosta raditi da stigne na vrh, no utješno je da nismo ni na dnu.