Monografija majstora arhitekture Nikole Filipovića

Jedan od naših najpoznatijih arhitekata, Nikola Filipović, koji se proslavio zgradama od stakla, poput zagrebačkog hotela Dubrovnik, u 82. godini još stvara i predaje studentima na Arhitektonskom fakultetu. Prvi put u opsežnoj je monografiji njegov život i djelo prikazala Zrinka Paladino.

Njegova arhitektura vidljiva je na svakom koraku u gradu u kojem je proveo cijeli život. Hotel Dubrovnik iz 1982. i godinu poslije završena Inina zgrada u Šubićevoj ulici među najpoznatijim su njegovim projektima.

Monografija ne govori samo o njegovih 300-tinjak projekata diljem Hrvatske koji su obilježili arhitekturu druge polovine dvadesetog stoljeća - već i o Filipovićevu privatnom životu, njegovim ljubavima, tenisu, trčanju, jazzu, ali i omiljenom poroku.