Doznajte kako mlade uključiti u aktivan i zdrav život lokalne zajednice

U Matuljima, u sportskoj dvorani Osnovne škole 'Dr. Andrija Mohorovičić' održava se 'Sajam mogućnosti'.

Za vrijeme sajma Policijska uprava primorsko-goranska prezentira opremu i tehniku te kroz komunikaciju i druženje između učenika i policijskih službenika razvija odnos povjerenja i sigurnosti u sklopu preventivnog programa 'Zajedno više možemo'

Ovaj nacionalni program provodi se na području Primorsko-goranske županije od 2010. godine za učenike četvrtih, petih i šestih razreda te roditelje učenika šestih razreda osnovnih škola, a usmjeren je na prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja, kao i svih drugih oblika rizičnog ponašanja.

Cilj 'Sajma mogućnosti' je stvaranje pozitivnog okruženja u kojem će djeca kvalitetno odrastati i uključiti se u aktivan i zdrav život lokalne zajednice - 'zajednice koja brine'. 

Na sajmu sudjeluju i predstavnici 23 udruge koji prezentiraju sportske i  kulturne sadržaje kojima mladi mogu ispuniti svoje slobodno vrijeme. Tako učenici mogu neposredno komunicirati s izlagačima, ali i aktivno sudjelovati u demonstraciji ponuđenih sadržaja.

Više o sajmu doznala je Klaudia Modrić Plantarić.