Argumentima i raspravljanjem do uspjeha

U više od 90 debatnih klubova mladi ljudi uče argumentirano razgovarati o raznim temama. Oni znaju da svađa ne vodi nikamo, i u raspravama mogu mnogo i naučiti. Parlamentarni izbori se približavaju i analizira se svaki potez političara. Govori i rasprave mogu strankama donijeti ili oduzeti glasove. Provjerili smo kakva je kultura debatiranja i raspravljanja u Hrvatskoj, posebice među mladima.

Komunikolog Danijel Labaš kaže kako bi ih političari trebali iznositi poštujući nekoliko pravila. Svaki bi dobar govornik u tom političkom diskursu javnosti trebao znati govoriti jasno, sažeto, kratko i argumentirano. Polemičari u debatama često moraju zastupati stavove s kojima se ne slažu. Slično je i kod političkih sudionika.

Promatrači rasprava, baš kao i debatni suci, zapažaju i ocjenjuju. Bitni su stil, strategija i sadržaj govornika. Raspon bodova u debati u srednjoškolskom formatu ide od 60 do 80 s tim da su bodovi raspodijeljeni u te tri kategorije . Najmanje bodova nosi kategorija stila, a najviše kategorija sadržaja. Iako nije presudna pri bodovanju, neverbalna je komunikacija dio rasprave koji može na promatrače ostaviti vrlo snažan dojam.

Sjedinjene Američke Države debatiranje su podignule na novu razinu. Amerikanci ne samo da njeguju debate između političkih rivala, nego unutar stranaka imaju javne debate. Na temelju njih izabiru stranačkog predstavnika.

Argumentima ili sloganima, politički rivali već ulaze u izbornu borbu. Konačnu ocjenu dat će im birači. U prilogu, među ostalim, saznajte kakve zamjerke mladi debatanti pronalaze našim političkim raspravama.