Nagrade 'Veliko srce' varaždinskim školarcima

Učenicima varaždinskih škola uručene su nagrade Veliko srce. Humanost i pomaganje drugima glavni su kriteriji pri odabiru najuzornijih školaraca.

Na aktualnu izbjegličku krizu nije ostao ravnodušan nitko, pa ni varaždinski školarci. Već prvih dana skupljali su hranu, odjeću i sve što je potrebno za djecu koja u neprekinutoj karavani, po blatu i kiši, traže - bolji život. Dječji forum pete osnovne škole Varaždin među prvima se uključio u akciju.

Da djeca itekako razlikuju dobro od lošeg i cijene humanost pokazuje Petar Potočnik koji je jedan od najboljih varaždinskih učenika. Petar stalno pomaže u školi prijateljima. Pomaže im sa zadaćama, kada ne razumiju gradivo...

I sva su ova djeca, odnosno škole - dobitnici nagrade Veliko srce koju je osmislilo varaždinsko Dječje gradsko vijeće. Pokazuju kakvo bi društvo trebalo biti, odnosno što bi sve odrasli trebali naučiti upravo od djece.