Novi sjaj Kamenitih vrata

Iako radovi u unutrašnjosti još traju, s većeg dijela Kamenitih vrata skinute su skele i nakon godine dana prolaznici mogu ponovno uživati u ljepoti tog povijesnog zdanja. 

Sam prolaz nije se obnavljao, jer je još uvijek u dobrom stanju, a obnovljena je cijela kula iznad njega, uključujući krovište i pročelje. Prostorima iznad Kamenitih vrata koristi se Družba "Braća hrvatskoga zmaja". Plan Družbe bio je i dodatno osvijetliti objekt kako bi još više došao do izražaja.

O obnovi je za Dobro jutro govorio Silvije Novak, pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, koji je i sam bio uključen u obnovu Kamenitih vrata.

Pri obnovi su, kaže Novak, Kamenita vrata prvi put i detaljno istražena. Pokušalo se pronaći svu dokumentaciju o objektu te utvrditi činjenice koje su poznate. Budući da je to nekada bila kula na ulazu u grad, na tornju su i puškarnice koje su ovom obnovom ugledale "svjetlo dana". Uokvirene su crvenim rubom kako je to bilo uobičajeno u 18. stoljeću. Sama građevina je iz 13. stoljeća, no vrlo je malo sačuvanih kamenih struktura iz tog razdoblja i građanima uglavnom nisu vidljive jer su okrenute prema dvorišnoj strani. Kula je dograđena u 16. stoljeću, kada su i nastale puškarnice kruškolikog oblika.