Skloništu za životinje 'Prijatelji' potrebna je pomoć

Sklonište za životinje 'Prijatelji' djeluje od 2001. godine sa svrhom zaštite, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području cijele Međimurske županije.

Svojim djelovanjem volonteri skloništa nastoje otkloniti sadašnja ograničenja svijesti građana o pravima životinja, poticati njihovu zaštitu i prava, te zbrinuti što veći broj napuštenih i ostavljenih životinja. Jedan od glavnih ciljeva je edukacija građana o pravima životinja.

Sklonište ima sedamdeset odvojenih dvorišta i 25 bokseva od čega 16 bokseva ima malo dvorište. U boksevima i dvorištima su smještene pseće kućice koje štite životinje od kiše i hladnoće, a svako dvorište i boks je potpuno ili djelomično natkriveno. Uređeno je i posebno dvorište za istrčavanje pasa što sve njih posebno raduje.

U skloništu se trenutačno nalazi 350 pasa, a svakodnevno stižu novi. Ukupni troškovi čakovečkog skloništa za životinje Prijatelji lani su iznosili gotovo milijun kuna. Od gradova i općina dobili su tek 10 posto toga troška. Sve ostalo namaknuli su sami, raznim akcijama, projektima, donacijama.

Sadašnje je stanje vrlo teško, i šalju poziv za bilo kakvu pomoć, možda najviše onu da prihvatite novog čupavog člana obitelji…