Kad baka postane dječji pisac

Katica Stipetić Paulić, svima poznata kao teta Kaja, radi 40-ak godina u Studentskom naselju u Rijeci. Znaju je svi koji su ondje bili barem jedanput, a samo je stranci zovu gospođa Katica. 

Upravo je zahvaljujući potpori studenata na svjetlo dana izašla njezina prva slikovnica posvećena unučici Vanji. Ilustracije potpisuju studenti i profesori Likovne akademije u Rijeci, a ilustrirali su je pravim herbarijem. Ubrzo je nastala i druga, pa treća... i tako je teta Kaja postala književnica za djecu.

Svaka je pjesma mala bajka. Svijet tete Kaje nedirnuta je priroda - trava, cvijeće, potoci, rijeke, mora, životinje. To je njezino djetinjstvo koje nesebično daruje unucima, ali i drugoj djeci kako bi im obogatila djetinjstvo. Njezino je pisanje lagano i jednostavno. Djeca ga vole jer teta Kaja ih doživljava kao ravnopravne partnere u razgovoru i igri. Autorica toplim jezikom ulazi u dječji svijet i daje mu novu dimenziju. Baka i unučica, prirodni saveznici, nadahnjuju i unose nove sadržaje u svakodnevnicu.

Ova je knjiga spomenik baki i unučici. Kombinacija životnog iskustva i dječje otvorenosti koja može razbiti okove katkad krute svakidašnjice.