'Prijavi i zaustavi'

Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan nenasilja. Tim povodom Neven Knežević je za Dobro jutro, Hrvatska u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek razgovarao s Borisom Radanovićem o aplikaciji za anonimnu prijavu nasilja i o završetku projekta 'Prijavi i zaustavi'.

Aplikacija 'Prijavi i zaustavi' izrađana je u varijanti za djecu i varijanti za odrasle.

Centar pomaže djeci s problemima u ponašanju i u tome koordinira 50-ak volontera svih struka. Ovih dana u Centru razmišljaju i kako pomoći djeci izbjeglicama koja prolaze kroz Hrvatsku.
Na stranicama prijaviizaustavi.org o projektu 'Prijavi i zasutavi' pišu:

'Prijavi i zaustavi' je projekt financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojeg provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek, Dječjim domom Sv. Ana Vinkovci, Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara.

Opći cilj projekta 'Prijavi i zaustavi' je prevencija svih oblika nasilja nad djecom ranim uočavanjem nasilja, poticanjem na prijavu i uspostavljanjem novih alata i mehanizama prijave, prevencije, te brže i lakše reakcije stručnjaka
. Nasilje nad djecom, nažalost događa se od najranije dobi djece pa su krajnji korisnici projekta 'Prijavi i zaustavi' upravo djeca (osnovnoškolska dob). Projektom želimo direktno raditi s građanima, stručnjacima i odgojno-obrazovnim djelatnicima, te indirektno s roditeljima kroz informiranje od strane odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnjaka škola i domova za djecu koji su prošli edukaciju, kroz medijsku kampanju i savjetodavnu web stranicu. Projekt obuhvaća Osječko-baranjsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju.