U Hrvatskoj sve više mladih volontera

Volonterstvo ili dragovoljni rad za dobrobit drugih je praksa koja čini svijet ljepšim. Hrvati volontiraju sve češće i približavaju se europskom prosjeku, a posebno su aktivni studenti.

Ono što Volonterski centar ima je baza volontera i organizatora volontiranja u kojoj trenutno imamo preko 13 tisuća volontera i 500 organizatora volontiranja, a po nekakvoj statistici recimo da je 38 posto njih studenata što je dosta veliki postotak, ističe Tanja Starčević,  koordinatorica promotivnih aktivnosti Volonterskog centra Zagreb.

Barbara Rubinić je jedna od njih. Njezini roditelji su je naučili da je dobro brinuti o drugima. Volim volontirati sa siromašnima, sa starijim i sa djecom. Najčešće sam tu u bolnici u Gornjoj Bistri jer sam tu prvi put volontirala i to je posebno mjesto za mene, priča Barbara.

Barbara bolesnima olakšava boravak u bolnici. Hrani ih, čita im i šeta s njima. Priznaje da volontiranje često nije lako, ali postoji nešto zbog čega osjeća da se sav trud isplati. Naravno da je teško. Prvi put kada sam došla, jednostavno nisam mogla doći sebi par dana nakon svih ovih prizora što sam vidjela, ali s vremenom postaje sve lakše, ističe Barabara dodajući da volontira zbog osmijeha koje vidim na njihovim licima. To mi je nešto najbolje i osjećam da sam ispunila sve što sam mogla ispuniti kada su ta djeca sretna, objašnjava.

U Volonterskom centru su posebno ponosni na međunarodnu suradnju. Studenti vole spojiti ugodno s korisnim pa volontirajući upoznaju druge narode i kulture.

Svake se godine u projekte uključuje sve više mladih. Mladima je dobrovoljni rad sve zanimljiviji. Još više veseli činjenica da naši studenti, kada je volontiranje u pitanju, ne poznaju granice. Jednako tako i strani studenti rado dolaze k nama.