Naftalan se otvara inozemnom tržištu

I u Ivanić Gradu su nastojali iskoristiti prirodne resurse pa je Uprava lječilišta Naftalan imala ambiciozne planove za dogradnju smještajnih kapaciteta. Namjeravali su ih popunjavati i pacijentima iz inozemstva, što je lječilištu trebalo donijeti osjetan devizni prihod.