Fotosafari privlači turiste u Bjelovarsko-bilogorsku županiju

Bjelovarsko-bilogorska županija bilježi najveći porast broja gostiju među kontinentalnim županijama. Jedan od turističkih aduta su i bogata lovišta. No osim lovaca, sve je više i ljubitelja prirode koji uživaju u fotosafariju.

Umjesto puškom, gosti će u lovištima divljač loviti objektivom fotoaparata i tako zabilježiti dio turističkih doživljaja. Šumoviti obronci Bilogore, Moslavačke gore i Papuka bogati su divljači, što obećava atraktivan fotosafari.

Fotosafari podupire i Hrvatska turistička zajednica koja je prepoznala njegovu isplativost te ga većim dijelom financira.

Zasad su fotosafari i promatranje životinjskog svijeta u ponudi u pet lovačkih udruga, a za tu vrstu turizma označeno je 30-ak lovišta. Turističke agencije Bjelovarsko-bilogorske županije već su uvrstile fotosafari u svoju ponudu.