Važno nalazište iz doba Murse

U Parku kraljice Katarine Kosače između KBC-a Osijek i studentskoga kampusa trenutačno se izvode arheološka istraživanja grada Murse, a pronađeni ostaci zapravo su raskrižje dviju rimskih ulica antičke Murse.

Antički grad Mursa nastala je početkom 2. stoljeća, a prema dosadašnjim istraživanjima bila je carski grad koji su nastanjivali većinom veterani rimske vojske koji su kao mirovinu unutar grada dobili zemljište. Koristili su ga većinom za izgradnju radionica u kojima su se bavili zanatima koje su u vojsci i naučili, a u prilog tomu idu i novi nalazi arheološkoga lokaliteta u Parku kraljice Katarine Kosače, istaknuo je voditelj projekta iz odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz Zagreba Tino Leleković. Mursa je bila podijeljena ulicama poput pravilanoga rastera šahovske ploče, a mi smo na ovome mjestu pronašli jedno od raskrižja. Ono što je vrlo značajno u ovome nalazišti je da iz ovoga raskrižja sada možemo graditi dalje cijelu mrežu ulica i tako dobiti viziju grada kako je on izgledao, rekao je Leleković.

Arheološki radovi zapravo prethode radovima kojima će se urediti prilaz KBC-u Osijek sa južne strane, odnosno iz ulice Cara Hadrijana, a na koji će način biti uređeno nalazište dogovorit će se s predstavnicima Grada Osijeka. Plan je stvaranje Arheološkog parka na otvorenom koji bi bio dostupan svim građanima, a kako je napomenuo zamjenik gradonačelnika Denis Ambruš ovo je još jedan dokaz značaja Murse u doba Rimskoga carstva. Tu će činjenicu pokušati iskorititi kako bi Osijek dobio titulu europske prijestolnice kulture 2020. godine.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a financira ga Ministarstvo kulture Republike Hrvatse. Radovi bi trebali završito krajem listopada, a nakon toga na tome mjestu slijede radovi na uređivanju prilaza osječkome KBC-u.