Rijeka za kulturnu prijestolnicu Europe

Pula, Osijek, Dubrovnik i Rijeka četiri su hrvatska grada koja su, nakon prvog kruga eliminacija, ostala u igri za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Pogledajte na čemu Rijeka temelji svoj optimizam. 

Vrh organizacijske piramide riječke kandidature pokušat će uvjeriti Europu da Rijeka živi pod motom svoje kampanje - Luka različitosti.

Rodna, nacionalna, vjerska te sva moguća različitost, izazov i za samu Europu danas. Kultura bi mogla biti taj pokretač promjena i buđenja ovoga dragog, pospanog grada.

Za kulturno i ostalo uzdizanje ima najmanji proračun od sva četitri grada - 26 milijuna eura, za sada. Bazična infrastuktura i nije prebogata; nema vrhunskih muzeja ni knjižnice. No bit je u programima, a to će raditi ljudi.

Više u prilogu Ranka Stojanca.