U Osijeku prvi hrvatski Centar za sigurniji internet

U Hrvatskoj je prošle godine evidentiran 141 slučaj seksualnog zlostavljanja djece putem interneta. To je samo jedan mnogih razloga za osnivanje prvog hrvatskog Centra za sigurniji Internet u Osijeku. Takve je centre osnovala 31 država u sustavu INSAFE i INHOPE mreža europskih centara sigurnog interneta.

Na konferenciji za novinare Centra za nestalu i zlostavljanu djecu istaknuto je da je projekt Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place prošao na natječaju kojega financira Europska unija iz programa Department C - Connecting Europe Facility (CEF). Koordinator projekta je Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Filozofski fakultet, a partneri su Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Terrakom i Grad Osijek.

U sklopu Projekta osnovan je Centar za sigurniji Internet koji se sastoji od Helpline-a za savjetovanje djece i roditelja tj. besplatnog anonimnog 0800 606 606 broja, Hotline-a za primanje informacija javnosti koje se tiču ilegalnog sadržaja na internetu koja služi kao nacionalna platforma za dojave i koja je dostupna svima putem web stranice. Osim Helpline-a i Hotline-a osnovan je i Centar za podršku i informiranje roditelja i djece.

U sklopu projekta predviđen je i razvoj mobilne aplikacije koja će educirati djecu za sigurnu uporabu interneta te kako zaštititi svoje osobne podatke te prvi hrvatski Facebook priručnik za djecu i roditelje.