Bogato arheološko nalazište u centru Sv. Martina na Muri

Prije dva tjedna započela je još jedna faza arheoloških istraživanja u centru Svetog Martina na Muri. Trotjedna arheološka istraživanja provode djelatnici Odjela za kopnenu arheologiju Službe za arheološku baštinu Hrvatskoga restauratorskog zavoda na čelu s Leom Čataj, voditeljicom istraživanja. Pomažu im i studenti s područja Sv. Martina na Muri i okolice.

Arheološka ekipa iskopavanja je započela na terenu iza ljekarne gdje se u tzv. lončarskoj četvrti grada u rimsko doba proizvodila keramika. Istraživanja su zatim nastavljena i na župnom dvoru te u okolici Osnovne škole Sveti Martin na Muri.

Za sada je pronađen velik broj keramičkog posuđa iz antike, srednjeg vijeka i novog vijeka, rimski novac, urušena rimska peć za keramiku te ostaci građevinskog materijala.