Izložba 'Monumenta et animalia' u Arheološkom muzeju u Splitu

U Arheološkom muzeju u Splitu traje izložba 'Monumenta et animalia' autora Jelene Jovanović i Dalibora Vladovića.

Izložba 'Monumenta et animalia' nastala je suradnjom Prirodoslovnog muzeja, Zoološkog vrta u Splitu i Arheološkog muzeja u Splitu, a tema su životinjski prikazi na arheološkim spomenicima.

Kustosi i vanjski suradnici Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu identificirali su 67 različitih vrsta životinja na 125 odabranih arheoloških eksponata te ih predstavili posjetiteljima.

Na izložbi su zastupljeni arheološki predmeti iz svih zbirki Arheološkog muzeja u Splitu, a cilj je široj publici približiti arheološku baštinu i spomenike pronađene na srednjodalmatinskim lokalitetima te raznoliku faunu prikazanu na njima.

S autoricom izložbe Jelenom Jovanović razgovarala je novinarka Karmen Šore.