Krijumčarenje droge u Sjedinjene Američke Države 1970.

Krijumčarenje droge preko takozvanih mekih granica jedan je od najvećih problema svih policija. U Sjedinjene Američke Države najviše nedopuštenih sredstava ulazi preko duge granice s Meksikom. Pretrage na graničnim prijelazima nisu bile učinkovite, pa su policajci 1970. smišljali različite načine kako bi smanjili unošenje golemih količina droge s juga.