Livanjski divlji konji - jedinstvena atrakcija u Europi

Podno planine Cincar nedaleko Livna u Bosni i Hercegovini skoro pet deseljeća galopira veliko krdo od 400-tinjak divljih konja stapajući se u ambijent nepreglednih pašnjaka i šuma stvarajući tako jedinstven fenomen u ovome dijelu Europe

Ti konji postali su ponovno divlji nakon što su 50-ih godina prošloga stoljeća vlasnici njihove pretke, koje su inače koristili za poljoprivrednu proizvodnju, u jednoj od ekonomskih i političkih migracija s ovih područja u potrazi za boljim životom na zapadu, pustili da slobodno žive u prirodi. Otada do danas ovi konji uglavnom se okupljaju na području Kruga, podno planine Cincar. 

U ljetnome vremenu konji često prelaze preko magistralne ceste jer se neposredno uz njih nalaze dvije velike lokve iz kojih se napajaju vode budući ovo područje nema rijeka i drugih izvora. 

Broj konja, koji su postali prava atrakcija jer ih velik broj ljudi dolazi vidjeti i fotografirati ih, dati im soli ili hrane, porastao je sa 167 od prije pet godina kada su zaštićeni, na čak 418 početkom srpnja ove godine kada su ih ponovno prebrojavali.
 
Otkako su ovi konji zaštićeni 2010. nije zabilježen nijedan slučaj ubojstva iz vatrenog oružja i izlova divljih konja što se masovno radilo radi prodaje konjskog mesa. U zadnjih nekoliko godina zabilježeni su tek slučajevi u kojima su vukovi napadali krdo konja kao dio prirodne selekcije.