Brak deblja

Muškarci i žene u braku skloniji su debljanju od samaca. Pokazuje to istraživanje skupine znanstvenika čiji su rezultati objavljeni u časopisu Social Science & Medicine.

Znanstvenici su mjerili indeks tjelesne težine 10.226 ispitanika iz Austrije, Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Poljske, Rusije, Španjolske i Velike Britanije. Dobiveni podaci djelomično su opovrgli tezu da bračni život blagotvorno djeluje na zdravlje, a potvrdili uvriježeno mišljenje da oženjeni lakše nabacuju kilograme.

U skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije, indeks tjelesne težine koji se računa kao omjer kvadrata visine u metrima i težine u kilogramima, kod normalno uhranjenih treba biti između 18,5 i 25.

Rezultati istraživanja pokazali su da je prosječni indeks kod muškaraca-samaca 25,7, a oženjenih 26,3. Kod žena, neudane imaju prosječni indeks 25,1, a udane 25,6.

Istraživači zaključuju da ljudi u braku jedu više, a manje se kreću od samaca i samica i da se to jasno vidi na njihovim vagama.