Vijeće HRT-a prihvatilo Izvješće o ostvarenju ciljeva iz Ugovora s Vladom

Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na današnjoj je sjednici raspravljalo o Izvješću o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora između HRT-a i Vlade RH u 2014. te je jednoglasno  zaključilo da navedeno Izvješće pokazuje kako HRT u najvećem dijelu ispunjava Ugovorom propisane kvantitativne obveze.

Vijeće će o tome donijeti Mišljenje u kojem su obuhvaćene sve primjedbe i prijedlozi Vijeća o ispunjavanju zadanih programskih načela i javnih usluga Hrvatske radiotelevizije u 2014., o kojima je Vijeće raspravljalo i isticalo ih na svojim sjednicama tijekom 2014. godine.

Govoreći o ispunjavanju ciljeva iz Ugovora s Vladom, Glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman istaknuo je kako  kvaliteta sadržaja ima visoki prioritet, te da smatra kako postoji prostor za unaprjeđenje. Pri tom treba uzeti u obzir kako se HRT nalazi u preustroju, odnosno kako se provodi program restrukturiranja HRT-a. Osvrćući se na Izvješće o ostvarenju obveza iz Ugovora, članica Vijeća Neda Ritz iznijela je i određene primjedbe, poput repriza serija iz arhive.

Vijeće je također dalo i suglasnost HRT-u za pokretanje postupka izmjena i dopuna Ugovora s Vladom RH uz dostavu naknadnih pisanih i usmenih primjedbi. Glavni je ravnatelj rekao kako izmjenama Ugovora prethodi javna rasprava u trajanju od 45 dana. Izmjenama Ugovora naime HRT želi svojim korisnicima ponuditi više usluga od onoga što propisuje trenutni Ugovor.

Programsko vijeće HRT-a prihvatilo je Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2014.

Na sjednici se također raspravljalo i o radnom dokumentu dvojice stranih konzultanata u vezi s poboljšanjima u programu. Član vijeća Jozo Barišić zatražio je na  uvid, kako je rekao, analizu BBC-a, na što je replicirao Ravnatelj Programa HRT-a Saša Runjić, rekavši kako ne postoji ništa što bi se moglo zvati analizom BBC-a, već mišljenje konzultanata s preporukama za poboljšanja novinarima HRT-a. Naglasio je i kako BBC nije radio nikakvu analizu, već je jedan od dvojice konzultanata nekada radio na BBC-u pa su iz toga izvučeni potpuno pogrešni zaključci o izvješću BBC-ja.

Programsko vijeće s time u vezi donijelo je zaključak u kojem traži od Ravnateljstva da mu se dostavi analiza odnosno radni dokument o stručnom treningu/savjetovanju dvojice konzultanata unutar IMS-a. Također zatražena je sva postojeća dokumentacija izrađena od strane stručnjaka angažiranih na HRT-u a koji su ocjenjivali program u posljednje dvije godine, te da se isto raspravi na idućoj sjednici.

HRT Komunikacije