Za svako gnijezdo roda 700 kuna

Gnijezda bijelih roda na krovovima i dimnjacima oduvijek su znak suživota čovjeka i prirode, a ruralni prostori kontinentalne Hrvatske - čuvaju tu prirodnu vrijednost kao dio prepoznatljivog identiteta sela.

Budući da je riječ o zaštićenoj vrsti ptica, brigu o bijeloj rodi - potiče i država. Prije pet godina projekt zaštite pokrenuo je Hrvatski Sabor, a svaki je vlasnik kuće s rodama posebno stimuliran. I to sa 700 kuna po gnijezdu. Naknada se ne može dobiti za gnijezda na električnim stupovima ispred obiteljskih kuća i gospodarskih zgrada.

Projekt u koji je Fond za zaštitu okoliša kroz naknade uložio više od milijun i 220 tisuća kuna, daje rezultate. Broj gnijezda je za trećinu veći, a s njim i populacija bijelih roda.