U petak prijave osmaša za programe u srednjim školama

U petak učenici osmih razreda započinju s prijavama obrazovnih programa u srednjim školama koje žele upisati. Učenici prijavljuju najviše šest obrazovnih programa, zadnji rok 8. srpnja.

Kao i prethodne dvije godine, prijavljuju se elektroničkim putem na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr, na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole. Do tog datuma moraju dostaviti i sve potrebne dokumente kojima se ostvaruju dodatna prava za upis.

Za škole koje provode dodatne provjere i ispite prijave se moraju obaviti najkasnije do 30. lipnja. To su umjetničke, ali i druge škole koje će od 1. do 6. srpnja obavljati dodatne ispite i provjere, a njihov popis, programi i preduvjeti koje traže bit će objavljeni na stranici upisi.hr.

U svakome upisnom roku (ljetnom i jesenskom) učenici mogu prijaviti listu od najviše šest obrazovnih programa. Na stranici upisi.hr nalazi se cjelovita brošura u uvjetima za upis u srednje škole, kao i kalendar s ključnim datumima.

U Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) podsjećaju učenike da svoju listu prioriteta pažljivo pripreme tako da na vrh liste postave program obrazovanja koji najviše žele upisati, a zatim i ostale, prema željenom redoslijedu.

Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani prema njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa, nikakve izmjene više neće biti moguće.

Prilikom prijave pojedinoga programa potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i izborne predmete. Do 7. srpnja dostavljaju se prigovori na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis, a 8. srpnja slijedi brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete i zaključavanje odabira obrazovnih programa.

O samoga početka prijava programa na mrežnoj stranici www.upisi.hr učenici mogu pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program pojedinoga kandidata.

Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa, to će u svakome trenutku biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program. Takve programe kandidat može obrisati sa svoje liste i umjesto njih prijaviti druge. Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena, one su ogledne i odraz su trenutačnoga bodovnog stanja.

Mijenjat će se iz sata u sat zbog ispravka netočno unesenih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i brisanja prijava, kao i promjena prioriteta programa.

Konačne ljestvice poretka objavit će se 11. srpnja. Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja, na kojemu se nalazi u sklopu upisne kvote, i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta.

Ostaje na ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše.
Učenici moraju paziti na zadane rokove

Nakon što se zaključa odabir obrazovnih programa (8. srpnja), počinje ispis prijavnica. Za osmaše iz hrvatskog obrazovnog sustava prijavnice ispisuje njihov razrednik u osnovnoj škole, zatim prijavnicu potpisuju učenik i roditelj i

predaju je razredniku najkasnije do 10. srpnja. Takva prijavnica čuva se u školi.
Kandidati izvan obrazovnoga sustava RH sami ispisuju prijavnicu sa stranica NISpuSŠ-a, potpisuju je zajedno s roditeljem i skeniranu šalju elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

U NISpuSŠ-u napominju da potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojem je stekao pravo upisa u trenutku ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa.

Naime, 10. srpnja se s ljestvice poretka pojedinih programa brišu kandidati koji do tog datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za upis ili dostavili prijavnice, a 11. srpnja objavljuju se konačne ljestvice poretka.

Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka upisa (11. srpnja) kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote.

Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju. Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr).

Upisnicu je dužan dostaviti srednjoj školi od 13. do 17. srpnja, zajedno s ostalim dokumentima, ako ih pojedina škola traži. To mogu biti dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava na upis ili dokumenti koji su uvjet za upis u neke programe (liječnička potvrda, ugovor o naukovanju i sl.).

Ako učenik iz opravdanih razloga ne može u propisanom roku dostaviti potpisanu upisnicu dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik. Učenici koji u tom roku srednjoj školi ne dostave upisnicu te, ako je potrebno, ostale dokumente koje pojedine škole traže, gube pravo na upis i upućuju se na jesenski upisni rok.

Broj slobodnih mjesta za jesenski rok objavit će se 21. srpnja, prijave u sustav u tom roku kreću 24. kolovoza, a konačne ljestvice poretka znat će se 3. rujna.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je da se u školskoj godini 2015./2016. u programe redovitoga obrazovanja planira upisati ukupno 51.014
učenika, raspoređenih u 2.226 razredna odjela. Upisat će se oko 12 tisuća gimnazijalaca, a nešto manje od 20 tisuća učenika ima priliku upisa u strukovne škole u trajanju od četiri godine.

U programima koji traju tri godine ima mjesta za više od osam i pol tisuća učenika, a u petogodišnje srednje škole za medicinske sestre i tehničare moći će se upisati 904 učenika. U obrtnička zanimanja može se upisati skoro pet tisuća, a za ostale obrazovne programe osigurano je skoro dvije i pol tisuće mjesta.

Kod upisa u srednju školu najveći broj bodova i dalje nose ocjene. Zajednički kriterij važeći za upis u sve srednje škole je i dalje isti - to je prosjek zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta od 5. do 8. razreda, zaokružen na dvije decimale.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova. Ta je kriterij dovoljan za upis u programe kraće od tri godine. Za programe u trajanju od najmanje tri godine, uz prosjek se vrednuju i zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz matematike, hrvatskog te prvog stranog jezika, čime je moguće steći najviše 50 bodova.

Za gimnazijske i ostale četverogodišnje programe kao kriterij se uzimaju, kao i kod ostalih, oba navedena kriterija te dodatna stavka - zaključne ocjene triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja.

Za razliku od ranijih godina, ove je godine kod upisa u srednje škole povećan broj dodatnih bodova za rezultate koje su učenici ostvarili na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, pa će se tako, osim izravnog upisa za učenike koji su kao pojedinci osvojili prva tri mjesta u propisanom natjecanju u znanju od 5. do 8. razreda, dodatnim bodovima honorirati i članovi najboljih skupina, a jednim bodom i samo sudjelovanje na natjecanju.

Izravan upis za osvojena prva tri pojedinačna mjesta u natjecanju iz hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika, te drugih predmeta propisanih pravilnikom, vrijedit će kao i dosad, a novost je da se dobiva po jedan dodatni bod i za samo sudjelovanje, bilo kao pojedinac ili član skupine.