FUŠ – Festival umjetnosti osnovnih škola grada Zagreba

Danas, dan nakon zadnjeg dana nastave, održat će se Festival umjetnosti osnovnih škola grada Zagreba FUŠ. Festival počinje točno u 18.32 na školskom igralištu OŠ Dr. Ivana Merza, Račkoga 4.

U Festival su uključene sve umjetnosti kojima se bave u osnovnim školama, a nemaju svoju scenu, kako bi širi auditorij saznao što, kako i koja škola ima aktivnosti u vidu umjetnosti. Ove godine Festival započinje s filmovima, glazbenim sastavima i suvremenim plesom.

Ono u što možete biti sigurni ako svratite na Festival da ćete naći dobru atmosferu, ponudu roštilja  i sokova. A osim učenika na Festivalu ćete moći vidjeti i čuti njihove nastavnike.