Kriza jednog od naših najpoznatijih ljetnih festivala

Dugotrajna kriza u upravljanju splitskim HNK prerasla je i u krizu jednog od naših najpoznatijih ljetnih festivala, Splitskog ljeta.

Čak je bilo i nekih nagađanja da je u pitanju njegov opstanak. Naravno, problem je u novcu. No nakon današnje sjednice Festivalskog vijeća, rješenje je ipak na vidiku. Zbog zahtjeva Splićana da intendant HNK upravlja i Splitskim ljetom, čije račune potpisuje, morao se ukinuti pravilnik i donijeti novi te osnovati novo Festivalsko vijeće.

Prošle godine Splitsko ljeto dobilo je od Grada, Županije i Ministarstva 5 milijuna i 800 tisuća kuna. Ministarstvo je zasad za programe dalo milijun kuna, upola manje nego prije. Ravnatelj Ljeta najavljuje da se od premijera neće odustati, kao ni od popularnih starih naslova.

Moguće je da ministar diskrecijskim pravom odgovori još nekom programskom potraživanju, ali i da HNK sam preusmjeri dio novca dobivenog za redoviti program. Slijedit će, financijski još nepokrivena operna premijera "Samson i Dalila", a Peristil će svoju Aidu dočekati tek potkraj srpnja.