Rijeka, Pula, Osijek i Dubrovnik u drugom krugu natjecanja za europsku prijestolnicu kulture

Hrvatski gradovi Rijeka, Pula, Osijek i Dubrovnik ušli su u drugi krug natjecanja za europsku prijestolnicu kulture 2020., objavljeno je na konferenciji za novinare u Kući Europe.

Odluku je objavio predsjednik Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor hrvatske europske prijestolnice kulture, nakon predstavljanja gradova koji su ušli u natjecanje i razgovora koje je od 27. do 29. svibnja Povjerenstvo obavilo s predstavnicima gradova.

Kandidature za je predalo devet gradova - Dubrovnik, Đakovo, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb.

Gradovi izabrani u drugi krug imat će priliku dopuniti i završiti svoje kandidature u skladu s naputcima Povjerenstva. Povjerenstvo će posjetiti gradove koji ulaze u drugi krug te se ponovno sastati početkom 2016. godine, devet mjeseci nakon prvog sastanka, kako bi razmotrilo dopunjene prijave i donijelo odluku o tome koji će hrvatski grad biti europska prijestolnica kulture 2020. godine. 

Na temelju preporuke Povjerenstva Hrvatska jedan grad imenuje nositeljem naslova "europska prijestolnice kulture za 2020. godinu" te o tome izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Odbor regija.

Podsjetimo, odlukom EU-a Hrvatska je dobila prigodu sudjelovati u natjecanju za europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Prijestolnica europske kulture 2020., uz predstavnika Hrvatske, bit će i jedan irski grad.