Dječja Alka na rolama

Dan sinjske Osnovne škole Ivana Lovrića, učenici, nastavnici, roditelji i gosti proslavili su na uistinu poseban način. Sve su aktivnosti bile nadahnute velikim jubilejem - 300. obljetnicom slavne pobjede pod Sinjem. No, vrhunac proslave bila je prva dječja Alka na rolama.

Desetogodišnji alajčauš Marko Filipović Grčić slavodobitnik je prve dječje Alke na rolama.

S prvim izdanjem modernije inačice jedinstvene viteške igre u svijetu, započela je još jedna lijepa tradicija. A sve dok ima mladih vitezova - bit će i Sinjske alke.