Javnosti predstavljeni nalazi sa lokaliteta Campus

U posljednje tri godine vrijedno se radi na znanstvenoj i stručnoj obradi arheološkog materijala s područja Campusa čija istraživanja traju od 2001. godine. Dio ovoga materijala već je prezentiran znanstvenoj javnosti, a kako je riječ o značajnim i vrijednim nalazima koji doprinose boljem poznavanju povijesti rimskoga grada Murse, arheologinja i viša kustosica Muzeja Slavonije, Slavica Filipović, odlučila je osječku arheologiju približiti široj publici.

Iz toga su razloga danas, kroz radionicu za osnovnoškolske i srednjoškolske uzraste, prezentirani novi nalazi iz Murse. Po prvi put, radionica se odvijala na lokaciji trenutnih arheoloških istraživanja, gdje je učenicima na edukativan način prezentirana arheologija na temu rimske keramike.

Rimska keramika pripada skupini najbrojnijih nalaza na arheološkim terenima te svjedoči o raznim aspektima života u nekim davnim vremenima.

Radionica je pored obilaska arheološkog lokaliteta i istraživanja obuhvatila i prezentaciju tek pronađenih ulomaka keramike i njihovo pranje, izradu keramičkih posuda na lončarskom kolu i prezentaciju rimske keramičarske peći.