Spašeni mladunac i mama dupin

Trojica mladića nisu ni slutila da će se njihova vožnja kaićem između Ugljana i Dugog otoka pretvoriti u akciju spašavanja - mladunca i majke dupina.
Kao da su htjeli potražiti pomoć, dupini su im se približili toliko da su mladići vidjeli da se mladunac zapetljao u parangal. Uspjeli su ga osloboditi više metara konopa i jedne udice, nakon čega su dupini zadovoljni zaplivali dalje.