Najsitniji stanovnici Jadranskog mora

Za naš turizam možda je najvažnije da očuvamo čistoću mora kakvu imamo sada. Prema posljednjim istraživanjima, naš je Jadran jedno od najčišćih mora u Europi, uz bok malteškom i ciparskom.

Naša je zadarska ekipa pod mikroskopom snimila neke od njegovih najsitnijih stanovnika, od kojih i kreće cijeli morski hranidbeni lanac.

Pogledajte videozapis!