Jesu li plastične vrećice ekološki, ekonomski ili potrošački problem?

Godišnje u EU u okolišu završi preko 8 milijardi vrećica, s tim da su mora i morski život najranjiviji.

U Europskom parlamentu izglasana je direktiva kojom Europska unija planira smanjiti problem zagađenja okoliša odbačenim plastičnim vrećicama. Nova pravila se odnose na plastične vrećice tanje od 50, a deblje od 15 mikrona koje su najviše u upotrebi i kojih u svakom prosječnom stanu ima jedna pretrpana ladica.

Zemljama članicama je dana mogućnost izbora kako postići ciljano smanjenje potrošnje vrećica. Ako izaberu prvu opciju moraju do 2019. smanjiti godišnju potrošnju vrećica na 90 po osobi, dok je cilj za 2025. smanjenje na 40 vrećica. Druga opcija je potpuna zabrana besplatnog dijeljenja vrećica u trgovina od 1. siječnja 2018.

Prema podacima resornog ministarstva, prosječna potrošnja u Hrvatskoj  je 150 vrećica po osobi, no ta brojka uključuje i plastične vrećice koje ova direktiva ne obuhvaća. To bi, po slobodnoj procjeni, moglo značiti da je Hrvatska blizu cilja propisanog za 2019. U RH se već provode mjere (naknada za stavljanje na tržište, naplata u većini trgovina) koje su dovele do smanjenja potrošnje od 60-80%. Prema istraživanjima Eurobarometra čak 92% građana podržava mjere za smanjenje potrošnje tankih plastičnih vrećica.

Treba li plastične vrećice naplaćivati ili ne? Koji su argumenti za, a koji protiv? Jesu li plastične vrećice ekološki, ekonomski ili potrošački problem? Na ta i brojna druga pitanja u emisiji Dobro jutro, Hrvatska odgovore su pokušali dati gosti - Dijana Kladar, Društvo Potrošač, Luka Oman, udruga Prijatelji životinja i dr.sc. Sanja Radović Josić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: