HRT objavio sve zakonom dopuštene podatke o plaćama svih zaposlenika!

Hrvatska radiotelevizija odlučila je objaviti podatke o prosječno isplaćenoj bruto plaći svih zaposlenika HRT-a u prvom kvartalu 2015. godine.

HRT je prva javna ustanova u Republici Hrvatskoj koja se odlučila na ovaj potez i njime značajno podiže standarde transparentnosti raspolaganja javnim novcem u RH. Također, HRT se ovim pridružuje pozitivnoj praksi najuglednijih europskih javnih medijskih servisa.

Objavljujući ove podatke HRT je osobito vodio računa o poštivanju svih pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske posebno Zakona o radu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o pravu na pristup informacijama. Objava ovih podataka poštuje i mišljenje povjerenice za informiranje RH.

Objavljujući zakonom dopuštene informacije, HRT ustraje na zaštiti svoje autonomije s ciljem zaustavljanja brojnih manipulacija i nepotrebne politizacije. S istim ciljem, istodobno visoko podižući ljestvicu transparentnosti raspolaganja javnim novcem, HRT će ovakva izvješća na svojim internetskim stranicama od danas objavljivati kvartalno.

Kako bi javnost mogla doći do informacija o plaćama na HRT-u u nastavku ovog teksta, objavljujemo Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika/ca na Hrvatskoj radioteleviziji od 29. svibnja 2013. godine iz kojeg su vidljivi koeficijenti radnih mjesta radnika HRT-a, zatim Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na Hrvatskoj radioteleviziji od 29. travnja 2013. godine iz kojeg je vidljiva sistematizacija radnih mjesta, Odluku o plaćama ravnatelja ustrojbenih poslovnih jedinica HRT-a i glavnih urednika na HRT-u od 28. ožujka 2013. godine, Odluku o plaćama rukovoditelja radnih jedinica, rukovoditelja odjela i rukovoditelja službi od 29. svibnja 2013. godine, Odluku o plaćama i ostalim pravima predsjednika i članova Uprave HRT-a od 18. listopada 2011. godine, Odluku o plaći rukovodećih struktura na HRT-u od 22. kolovoza 2009. godine, Odluku o ukidanju Odluke o plaći rukovodećih struktura na HRT-u od 22. kolovoza 2009. godine od 26. siječnja 2015. godine, izvadak iz Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatske radiotelevizije od 11. travnja 2014. godine, Odluku Vlade Republike Hrvatske o iznosima naknade članovima nadzornih odbora vijeća i upravnih vijeća od 2. travnja 2009. godine, ali i mišljenje Povjerenice za informiranje RH te dopis Glavnog ravnatelja HRT-a Hrvatskom Saboru.

Osim tih dokumenata, objavljujemo i tablicu koja sadrži prosječnu isplaćenu bruto plaću za sva radna mjesta na HRT-u u prvom kvartalu 2015. godine. Poštujući Zakon o zaštiti osobnih podataka tablica sadrži osobni podatak jedino za Glavnog ravnatelja HRT-a koji je dao pristanak na objavu.

Prosječna bruto plaća po radnim mjestima na HRT-u, prvi kvartal 2015.

Skrećemo pozornost da se plaća radnika/ca HRT-a sastoji od osnovne plaće radnog mjesta iz Ugovora o radu za redovan radni učinak, dodatka na plaću i stimulativnog dijela plaće. Osnovnu plaća radnika čini umnožak vrijednosti osnovice i pripadajućeg koeficijenta radnog mjesta, s time da vrijednost, odnosno osnova koeficijenta iznosi 1.337,00 kuna bruto, sukladno članku 37. stavku 2. Kolektivnog ugovora. Osnovna plaća radnika uvećava se za svaku navršenu godinu radnog staža i uvećava se za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. Plaća se može uvećati na osnovi posebnih uvjeta rada, ako radnik radi u takvim uvjetima (noćni rad, prekovremeni rad, rad nedjeljom, subotom i dr.), a sve sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru.Ravnateljstvo HRT-a