Zaboravljene riječi

Znate li etimološko značenje riječi ambulanta? To je - mobilna stanica.
Nju su zadarski ljubitelji riječi iskoristili za svoju ideju. Namjeravaju, naime, popisati, a tako i očuvati riječi koje polako nestaju iz jezika.

Riječi koje su nekada bile u svakodnevnoj upotrebi danas se sjećaju uglavnom starije generacije. Mlađe ih više i ne koriste. O tome da riječi s novim naraštajima odlaze u zaborav, razmišljaju ljubitelji riječi. Kad bismo sve to odbacili bili bismo siromašniji a u tom smjeru idemo. Pa da bar pokušamo zabilježiti za naraštaje koji dolaze, ističe prof.dr.sc. Vladimir Skračić, Sveučilište u Zadru.

Neke riječi iz upotrebe su izašle jer se ni predmeti koje označavaju više ne koriste. Doc. dr. sc. Nikola Vuletić kaže da mladi ne znaju što je lemeš (metalni nastavak za oranje), jer je plug nestao. Za bugance (ozebline) tek rijetki znaju, jer kada su mlađe generacije ozbele, pita se dalje.

Osmislili su na koji način takve riječi očuvati. U cijelu su se priču uključili i studenti, donoseći dašak baštine iz svojih krajeva. A Jadranska jezična ambulanta u te krajeve namjerava i putovati. Sve kako bi  zaboravljene riječi u budućnosti ipak negdje ostale.