Pronađena kripta s desecima kostura

Arheolozi u Peruu slučajno su naišli na stoljećima staru kriptu s desecima kostura u gradu Cusco, dok su restaurirali jedno od najranijih kršćanskih nalazišta - hram Franje Asiškog.

Pretpostavlja se da su hram i kripta stari više od 500 godina. Grad Cusco bio je u to doba centar španjolske kolonizacije u Južnoj Americi i mjesto odakle se kršćanstvo dalje širilo u Andama.