'Leonardo da Vinci - genij i njegovi izumi'

Od 22. travnja do 16. kolovoza 2015. na Zagrebačkom velesajmu u Kineskom paviljonu, nakon nekoliko europskih gradova, gostuje izložba 'Leonardo da Vinci - genij i njegovi izumi'.

Maja Valjak pokazala je Tomislavi Gudelj, novinarki Dobrog jutra što se sve može vidjeti na izložbi. 
U sklopu izložbe mogu se vidjeti više od 80 složenih izuma strojeva te reprodukcije Leonardovih najpoznatijih slika i crteža, anatomskih studija i njegovih slavnih kodeksa.