HRT u 2014. ostvario najbolji poslovni rezultat u posljednjih 10 godina

Vidljivi rezultati restrukturiranja
Prema privremenom izvješću o poslovanju za 2014. godinu, Hrvatska radiotelevizija ostvarila je dobit od 53,3 milijuna kuna, što predstavlja porast od 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupan prihod iznosio je 1,395 mlrd. kuna, što je 1,3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te ukupan rashod od 1,342 mlrd. kuna, što predstavlja 2,1% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od oglašavanja porasli su za 0,4% u odnosu na prošlu godinu, dok je prihod od mjesečne pristojbe rastao za 0,5% u odnosu na 2013 godinu. To su najbolji poslovni rezultati koje je HRT postigao u posljednjih 10 godina.
HRT je pokrenuo i završio prvu fazu investicijskog ciklusa u iznosu od 78,5 milijuna kuna. U 2014. godini uspješno su realizirana 73 projekta, čime se zaokružio ciklus investiranja u novu tehnologiju sukladno planu za 2014.
Broj radnika od početka provođenja Programa restrukturiranja smanjen je s 3.360 na 2.968 radnika (stanje na dan 1.1.2015.) što je smanjenje za 392 radnika ili 11,7%.

Porasla gledanost, slušanost i čitanost
Količina emitiranog i proizvedenog radijskog, televizijskog i ostalog programskog sadržaja veća je za 6%  u odnosu na 2013. godinu, dok je gledanost (AMR) sva četiri televizijska kanala HRT-a na cijelom danu u 2014. godini porasla za 0,5%  u odnosu na 2013. godinu. Udio u gledanosti (SHR ) sva četiri  televizijska kanala na cijelom danu u 2014. godini je 28,4% što je povećanje za 2,3% u odnosu na 2013. godinu.
Također, ostvaren je i porast slušanosti na svim radio postajama i kanalima Hrvatskog radija za 5%. Broj korisnika HRT-ova web portala  povećao za 53,7% u odnosu na 2013. godinu.
Pored dva nova televizijska kanala (HRT3, HRT4), uvedena je, kao dodatni sadržaj i nova vrijednost obveznicima mjesečne pristojbe, eksperimentalna usluga kojom HRT omogućava pristupanje HRT-ovim televizijskim i radijskim sadržajima putem računalnih i mobilnih uređaja.


Završena prva faza tehnološke modernizacije HRT-a
Zahvaljujući nabavci i uvođenju suvremene tehnologije, uspješno su restrukturirana inozemna i „mala“ dopisništva HRT-a, značajno je unaprijeđen njihov rad uz znatno povećanje broja lokalnih dopisnika iz: Gospića, Metkovića, Krapine, Karlovca, Koprivnice, Požege, Siska, Slavonskog Broda, Virovitice, Vukovara i Županje.
U cijelosti su uvedene digitalne tehnologije televizijske proizvodnje u HRT Centrima Rijeka, Split i Osijek, a pored toga u nove suvremeno uređene prostore uselili su se HRT Centri Dubrovnik i Zadar. Novoosnovani HRT centar Čakovec i Varaždin uspješno je započeo s radom krajem prosinca 2014.


Dovršena financijska konsolidacija
Navedeni rezultat ostvaren je povećanjem efikasnosti upravljanja i smanjenjem ukupnih troškova poslovanja nakon promjene unutarnjeg ustroja HRT-a i uvođenja nove integrirane funkcionalne organizacije. Financijska konsolidacija u 2014. godini omogućila je nastavak provođenja Programa restrukturiranja HRT-a, kao i ostvarenje pozitivnog poslovanja za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja. Kratkoročni izvori financiranja uspješno su refinancirani i reprogramirani, te su sve kreditne obveze stavljene u otplatu po povoljnijim uvjetima financiranja u odnosu na dosadašnje. Ukupne (ali i dospjele!) obveze su smanjene u odnosu na prethodnu godinu usprkos dodatnom opterećenju s osnove investicijskih nabava i isplate stimulativnih otpremnina. Porast likvidnosti rezultirao je kraćim rokovima plaćanja prema dobavljačima.
Modernizacija tehnologije i daljnja ulaganja se nastavljaju kroz drugu fazu investiranja i u 2015. godini.


Ravnatelj poslovanja HRT-a
Boris Sruk