Kako se pletu košare

Nekada je većina poslova na seoskom imanju bila nezamisliva bez upotrebe pletene košare ili koša. Danas ih rijetki koriste, a još su rjeđi oni koji ih izrađuju. Jedan od njih je Ivan Lešković iz mjesta Milekovo selo nedaleko od Donje Stubice.

Pletenje košara njemu je mnogo više od hobija. Sa samo 7 godina napravio je prvu, a ljubav prema ovome obrtu  naslijedio je od oca. Jedva je čekao kraj školskog dana da mu se može pridružiti u njegovoj malenoj radionici. I danas je slično. Kad završi sve radne obveze, uzima šibe u ruke i čarolija počinje.
S godinama se, kaže, razvija osjećaj za šibu i kako je pravilno saviti. Treba učiti, usavršavati. Treba imati osjećaj za šibu, isto kao i za svaki posao. Za uzradu jedne velike košare potrebno je i do nekoliko sati.

Svoje proizvode nekada je prodavao na sajmovima, ali danas na njih rijetko odlazi. Najviše radi po narudžbi. Iako su plastični proizvodi više u uporabi, još uvijek kupci traže i Ivanove pletene košare, kao da su ponovo u modi. Kako i ne bi kada je mnogo strpljenja, iskustva i ljubavi utkano u ova prava mala umjetnička djela. Nijedan stroj ne može zamijeniti spretne ruke istinskih majstora.