Sfinge vraćene u Sakuntala park u Osijeku

Dvije kamene sfinge vraćene su u Sakuntala park nakon restauracije.

Sfinge su prošle godine morale ići na restauraciju jer su pretrpjele velika oštećenja na šapama i postolju kipova uzrokovana najvećim dijelom granatiranjem Osijeka tijekom Domovinskog rata, ali i vremenom.

Radilo se o prvoj restauraciji dviju sfingi u 124 godine. Restauracija je vrijedna oko 70.000 kuna. Na natječaju za obnovu najpovoljniju ponudu dala je tvrtka Niteo koja je angažirala poznatog kipara Nikolu Fallera.