Zdrava prehrana u OŠ Šijana u Puli

Osnovna škola Šijana u Puli već je nekoliko godina uključena u projekt uvođenja zdravih namirnica u školske marende i ručkove. Škola je aktivna i u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo.

Učenici Osnovne škole Šijana tri puta na tjedan imaju kuhanu marendu. Vrlo su je dobro  prihvatili.

Tri kuhara u moderno opremljenoj školskoj kuhinji svakodnevno uz školske marende, kuhaju i ručkove za učenike u produženom boravku. Školski su menii pomno birani i izvješeni u blagovaonici.

Škola Šijana se je na poticaj grada Pule i Zavoda za javno zdravstvo u program implemenatcije zdrave hrane uključila prije 3 godine. Jer životne se navike stječu u djetinjstvu, pa tako i nužnost  zdrave prehrane.