Međunarodni dan društvenih igara

U sklopu Međunarodnog dana društvenih igara, u Leksikografskom zavodu okupili su se ljubitelji društvenih igara. 

U prilogu pogledajte koje su društvene igre danas u doba interneta i računala uopće popularne: