Noinoj arki potrebna je vaša pomoć

U skloništu za napuštene životinje Noina Arka nedostaje hrane. Zaliha imaju tek za još nekoliko dana. Članovi udruge mole da im se pomogne donacijama hrane za životinje.

Također, pozivaju ozbiljno zainteresirane da svrate u azil i udome nekog od njihovih pasa.

NOINA ARKA hrvatska udruga zaštitnika životinja je neprofitna, nevladina i nestranačka udruga službeno registrirana 1993. Osnovna djelatnost Udruge je pomoć napuštenim životinjama, te pomoć i potpora ljudima koji brinu o većem broju životinja.