Svi jezici svijeta u središtu Beča

U današnjem svijetu gdje granice znače malo, nije rijetkost na ulicama velikih gradova čuti sve moguće jezike svijeta. Tako se i u laganoj šetnji središtem Beča može čuti i hrvatski.

Priču donosi Zoran Pehar.