U definicijama tuđice, među mladima - svakodnevica

Anglizmi su riječi koje se koriste u hrvatskom jeziku, a potječu iz engleskog. No, ono što je u definiciji i rječniku hrvatskoga jezika tuđica - novim generacijama je svakodnevica. Mnogi od njih i ne znaju da za neke riječi imamo svoje, hrvatske inačice.

Je li lakše nešto reći na engleskom? Kako kažu, neke riječi puno bolje zvuče na engleskom. U dopisivanju je mladima važno što žele reći, a ne kako to ispravno napisati. Iznenadili su se da za neke tako udomaćene anglizme uopće postoje hrvatske riječi. Npr. sebić je hrvatska inačica sveprisutnog selfija.

Ponekad se i sami susreću s tuđicama ali iz jezika njihovih baka i djedova. Profesori su tu da ih nauče hrvatskim riječima koje onda ipak treba i upotrebljavati. A da ipak ne zaborave hrvatski, u mjesecu hrvatskog jezika dobili su portal "Bolje je hrvatski". Na njemu mogu saznati koje hrvatske riječi sasvim primjereno mogu zamijeniti brojne često korištene anglizme. Ako im - kojim slučajem - ipak zatrebaju.

U videoprilogu pogledajte razgovor o navedenoj temi sa Željkom Jozićem, ravnateljem Instituta za jezike.