Molierove ''Skapenove spletke'' postale ''Šmigalove furbarije''

Molierove ''Skapenove spletke'' postale su ''Šmigalove furbarije''. Zahvaljujući ingenioznom prijevodu i preradi Luka Paljetka, Dubrovčani su na premijeri uživali u dubrovačkom jeziku, kakav se u Gradu - više ne govori.
Bio je to velik izazov za glumce, no koji je publika znala nagraditi...

Pogledajte videoprilog!