Izradite draganićki puranac

Prema posebnom programu KUD-a „Sv. Juraj" Draganić u proljeće 2010. provedeno je istraživanje očuvanja umijeća izrade draganićkog puranca. Spomenuti program KUD je prijavio Konzervatorskom odjelu u Karlovcu na javni poziv Ministarstva kulture RH s ciljem očuvanja nematerijalne kulturne baštine.

Draganić, 10-ak kilometara dugo mjesto na staroj cesti od Jastrebarskog prema Karlovcu. Svake subote uoči Cvjetnice draganićaci se upute u potragu za raznoraznim biljem koje im je potrebno za izradu puranca, zelenog buketa kojeg će na Cvetnicu odnijeti u crkvu na blagoslov.

Koje su se sve biljke sakupljale za puranac  razgovarajući s najstarijim mještanima istražili su članovi kulturno umjetničkog društva Sv Juraj iz Draganića i udruge Zraka. Opisali su njegovu izradu i puranac je 2010. zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro Hrvatske.

Borovica, zimzelen, limbak ili bijela imela, berberika i prvo procvjetalo drvo, drijenak ukrasit će vrh puranca, ali najvažniji je sami puranac, odnosno cvijet lijeske. Za osnovu puranca potrebne su, obično po tri ravne grane ljeske, bekvice, odnosno bijele vrbe, svibovine, tršljike i bršljana. 

Ispunit će puranci crkvu svetog Jurja u nedjelju. Blagoslovljeni, čuvat će kuću tijekom cijele godine, do novog proljeća i novog puranca.