Farma na kojoj životinje imaju jednaka prava kao i ljudi

Prije šest godina Hela Liverić prodala je stan u Rijeci i odlučila početi novi život - u skladu s prirodom. Na obiteljskoj je zemlji u okolici Labina izgradila farmu. Nekadašnja primalja danas porađa koze, krave, svinje... Stotinjak životinja na njezinoj farmi ima jednaka prava kao i ljudi. Svaka životinja ima ime i Helinu ljubav i pažnju.

Farma Hele Liverić zove se Drijade. To su šumske vile zaštitnice, a Hela, ona je zaštitnica životinja koje su u vanjskom svijetu, dakle onom izvan farme ljudima postale nepotrebne. Naravno ne sve. No, većina je na farmu u istarskom naselju Šumber stigla kao otpisana. I tako već 6 godina. Farma se još gradi. I zato su tu organizirano i individualno prijatelji, volonteri, simpatizeri, obožavatelji, donatori.

Drijade su emotivna farma i ovdje se prvenstveno proizvodi ljubav, govori Hela, čija je želja da u budućnosti postoji cijela mreža ovakvih gospodarstava na kojima bi se, kao i ovdje, živjelo intenzivno i emotivno.