Programska pravila za praćenje izbora za Predsjednika RH za 2014.

Na temelju članka 13. i 14. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj, 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14), i odredaba Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe („Narodne novine“ broj, 118/14), te članka 21. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ broj, 137/10 i 76/12) i članka 15. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“ broj, 14/13), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, donio je

PROGRAMSKA  PRAVILA  HRT-a  ZA  PRAĆENJE 

IZBORA  PREDSJEDNIKA  REPUBLIKE  HRVATSKE  2014.

I.         OPĆE ODREDBE

Pravilima o postupanju HRT-a za praćenje izbora predsjednika Republike Hrvatske (dalje u tekstu: predsjednik RH) uređuje se postupanje Hrvatske radiotelevizije (dalje u tekstu: HRT) u razdoblju izborne promidžbe "Predsjednički izbori 2014.“ (u daljnjem tekstu: Pravila).

Sukladno odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14), te Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (NN 118/14), HRT će pratiti izbore za predsjednika RH 28. prosinca 2014.

U slučaju drugog izbornog kruga, HRT će pratiti i izbore 11. siječnja 2015.

U smislu ovih Pravila pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

-         Državno izborno povjerenstvo je Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske,

-         Izbori su izbori za predsjednika RH koji će se održati 28. prosinca 2014.,

-         Cjenik je Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u programima Hrvatske televizije, Hrvatskoga radija, teletekst stranice i internetske stranice HRT-a.

II.        PROGRAMSKA PRAVILA HRT-a

1.      HRT će službenu izbornu promidžbu “Predsjednički izbori 2014.“ početi objavom u svom programu, prihvaćene i službeno objavljene zbirne liste kandidata za predsjednika RH od strane Državnog izbornog povjerenstva, dakle najkasnije 8. prosinca 2014. do 24:00 sata, a završiti 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle 26. prosinca u 24:00 sata.

2.      U vrijeme  "Predsjedničkih izbora 2014.“ HRT će emitirati i proizvoditi poseban izborni program na Prvom HTV 1 i Četvrtom HTV 4 televizijskom programu, na Prvom radijskom programu, Teletekstu te  na internetskom portalu HRT-a.

3.      HRT će u vrijeme izborne promidžbe omogućiti svim kandidatima za predsjednika RH pravo na predstavljanje programa i izbornu promidžbu, sukladno Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.

4.      HRT će u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima osigurati poštivanje novinarskog kodeksa i općeprihvaćenih pravila i načela demokratskog svijeta, te jamčiti novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost. Kandidati za predsjednika RH u svojim nastupima ne smiju vrijeđati i podcjenjivati svoje protukandidate.

5.      Kandidati za predsjednika RH, koji su ujedno i državni dužnosnici, odnosno dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, neće u programu HRT-a imati povlašten položaj u odnosu prema drugim kandidatima. Njihove redovite aktivnosti neće se koristiti u izborne svrhe. Informiranje o redovitim aktivnostima državnih dužnosnika i dužnosnika lokalne i područne (regionalne) samouprave bit će u sklopu informativnog programa HRT-a samo kada se radi o aktivnostima koje proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga tijela kojima pripadaju i to bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti.

6.      U vrijeme izborne promidžbe HRT će posebno voditi računa da se u programu HRT-a, informativnim i drugim emisijama koje tematski nisu u vezi s izbornim radnjama  kandidata, ali bi mogle utjecati na raspoloženje birača, poštuje načelo poštenja, nepristranosti i uravnoteženosti.

7.      HRT će u svojim informativnim emisijama upoznavati građane s izbornim sustavom i načinom kandidiranja, pozivati građane da izađu na izbore, te emitirati obavijesti Državnoga izbornog povjerenstva i Ustavnog suda Republike Hrvatske koje su od važnosti za pravilnost provedbe izbora.

8.      Redoslijed nastupa u posebnim izbornim emisijama HRT-a, utvrdit će se ždrijebom na početku izborne promidžbe, u nazočnosti kandidata/predstavnika kandidata za predsjednika RH, te predstavnika Državnog izbornog povjerenstva i javnog bilježnika. Redoslijed će HRT javno objaviti putem teleteksta i internetske stranice www.hrt.hr/predsjednicki-izbori/ što će biti službena objava za kandidate.

9.      U televizijskom programu HRT-a predstavljanja kandidata za predsjednika RH će se snimiti i emitirati ili emitirati uživo prema redoslijedu izvlačenja, a u radijskom programu HRT-a obrnutim redoslijedom.

10.  Svaki kandidat za predsjednika RH ima mogućnost nastupa u emisijama  predstavljanja i emisijama sučeljavanja, te sučeljavanja dvaju kandidata za predsjednika RH u drugome izbornom krugu. HRT zadržava pravo odrediti termine na televizijskom i radijskom programu u kojima će se kandidati za predsjednika RH predstavljati, odnosno sučeljavati.

11.  HRT preuzima organizaciju emisija sučeljavanja u prvome i drugome izbornom krugu.

12.  Kandidati za predsjednika RH odgovarat će, na pitanja novinara-voditelja o svojem izbornom programu, ukupnom razvoju RH, vanjskopolitičkom i unutarnjopolitičkom položaju RH, obrambenim pitanjima i funkcioniranju pravnog sustava, te na pitanja o razvoju građanskoga društva. HRT zadržava pravo odabira novinara- voditelja.

13.  U odgovorima na pitanja kandidatu za predsjednika RH se ostavlja potpuna sloboda, ali ga je voditelj dužan upozoriti na moguće kršenje izbornih pravila te na moguće širenje rasne, vjerske, nacionalne i spolne mržnje.

14.  Kandidata za predsjednika RH u emisijama predstavljanja i sučeljavanja ne može zamijeniti druga osoba. Ukoliko kandidat ne dođe u objavljenom terminu na snimanje/nastup uživo emisija predstavljanja, odnosno sučeljavanja, smatrat će se da je konzumirao svoje pravo, te mu se neće moći odobriti drugi termin snimanja ili sučeljavanja.

15.  Novinari i voditelji HRT-a ne smiju u redovitim i posebnim emisijama iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost ili simpatije.

16.  Oni novinari i voditelji HRT-a koji su ujedno i kandidati za predsjednika RH na izborima ne smiju tijekom izborne promidžbe obavljati svoje redovite poslove na HRT-u.

17.  Novinari ne smiju sudjelovati u izbornoj promidžbi a ako imaju vlasničke udjele u nekoj od agencija koja radi za kandidate dužni su o tome u pisanom obliku obavijestiti svog urednika.

18.  U razdoblju izborne promidžbe HRT će utemeljiti Izborni stožer HRT-a koji će primati sve prijave i druge obavijesti važne za izbornu promidžbu i provedbu izbora.

Brojevi telefona  i adresa elektroničke pošte Izbornog stožera HRT-a bit će objavljeni na internetskoj stranici www.hrt.hr/predsjednicki-izbori/  ,odnosno na stranicama Teleteksta.

Sve informacije Izbornog stožera HRT-a namijenjene kandidatima i njihovim promidžbenim stožerima bit će objavljivane na internetskim stranicama HRT-a i Teleteksta, te će se smatrati službenom objavom. HRT neće obavještavati kandidate i njihove stožere pojedinačno o njihovim pravima/terminima u sklopu izbornog programa.

19.  HRT zadržava pravo emitiranja rezultata istraživanja javnog mnijenja tijekom izborne promidžbe, ali  će pri objavi rezultata ispitivanja javnog mnijenja jasno i nedvosmisleno o tome obavijestiti javnost navodeći:

-       ime političke stranke, organizacije ili osobe koja je naručila i platila ispitivanje

-       naziv organizacije koja je provela ispitivanje

-       ispitni uzorak i mogućnost odstupanja u rezultatima istraživanja

-       razdoblje u kojem je istraživanje provedeno

-       vrstu istraživanja i metodologiju

20.  Za vrijeme zabrane izborne promidžbe (izborne šutnje) od 27. prosinca 2014.u 00:00 sati do 28. prosinca 2014. u 19:00 sati, HRT će postupati u skladu s Pravilima, i suzdržati se od objavljivanja svih izjava koje bi se mogle smatrati političkom promidžbom. Nakon zatvaranja birališta dopušteno je objavljivati izlazne ankete, ali na način da jasno kaže da se ne radi  ni o kakvom predviđanju rezultata izbora.

21.  Za vrijeme izborne šutnje HRT će izvještavati o aktivnostima Državnoga izbornog povjerenstva i nevladinih udruga koje nadziru provedbu izbora.

22.  Na dan izbora, HRT će upozoriti građane RH kada se otvaraju i zatvaraju birališta te izvještavati o tijeku izbora i mogućim nepravilnostima u postupku izbora, konferencijama za novinare Državnoga izbornog povjerenstva i nevladinih udruga koje nadziru provedbu izbora.

23.  HRT zadržava pravo uređivanja i drugih sadržaja izbornog programa izvan obaveza prihvaćenih ovim Pravilima.

24.  U slučaju prigovora kandidata za predsjednika RH, glede načina njihova predstavljanja, odnosno zastupljenosti ili učestalosti njihova pojavljivanja u emisijama HRT-a, o prigovorima će se obavijestiti DIP RH.

Praćenje „Predsjedničkih izbora 2014.“ u televizijskom programu HRT-a

1.      HRT će u televizijskom programu organizirati posebne izborne emisije sučeljavanja i predstavljanja kandidata za predsjednika RH. Emisije će biti emitirane na HTV 1 i HTV 4 ovisno o ostalim programskim obvezama HRT-a te tehničkim mogućnostima.

2.      HRT će u redovitim i posebnim informativnim emisijama televizijskog programa na HTV1 i HTV4 redovito objavljivati sve informacije važne za izbore i tijek provedbe izbora.

3.      Izborni program bit će posebno označen prepoznatljivim audiovizualnim jinglovima.

Predstavljanja u televizijskom programu HRT-a

1.   Svi kandidati za predsjednika RH imaju pravo predstavljanja u posebnim izbornim emisijama. Ako se kandidat ne pojavi na dogovorenom terminu smatrat će se da je odustao od ovakvog predstavljanja.

2.   Posebne izborne emisije iz prethodne točke sadržavat će:

-          najavu i predstavljanje

-          kandidati za predsjednika RH će odgovarati na pitanja  koja se tiču ustavnih ovlasti predsjednika Republike, izbornog programa svakog kandidata, pitanja od javnog interesa hrvatskoga društva, te osobna pitanja na koja će odgovori olakšati javnosti meritorno biranje

-          završno obraćanje javnosti.

3.   Kandidati u emisiji mogu nositi samo bedževe ili značke svojih političkih stranaka ili koalicija, odnosno obilježja u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

4.   O terminima snimanja/emitiranja/emitiranja uživo posebnih izbornih emisija u televizijskim programima i trajanju istih HRT će javnost i kandidate obavijestiti na svojim Internetskim stranicama www.hrt.hr/predsjednicki-izbori/, odnosno na Teletekstu HRT-a.

Jednom ustanovljeni termini ne mogu se mijenjati.

5.   HRT zadržava pravo snimanja i emitiranja reportaža o predsjedničkim kandidatima koje će se emitirati u sklopu izbornog programa, a koje će javnost upoznati sa aktivnostima kandidata za predsjednika RH tijekom promidžbe, te sa samim kandidatom. Reportaže će se pripremiti po uzusima i kodeksu novinarske profesije, te moraju biti jednakog trajanja za sve kandidate za predsjednika RH. Ukoliko kandidat za predsjednika RH odbije sudjelovanje u snimanju takve reportaže smatrat će se da je konzumirao svoje pravo te da time ne može zabraniti ili osporavati emitiranje reportaža o drugim kandidatima za predsjednika RH.

III. EMISIJE SUČELJAVANJA U PROGRAMIMA HRT-a

Praćenje „Predsjedničkih izbora 2014.“ u televizijskom programu HRT-a

1.   HRT će u televizijskom dijelu izbornog programa organizirati dvije emisije sučeljavanja predsjedničkih kandidata ovisno o tehničkim i programskim mogućnostima.

2.   Emisije će se organizirati i emitirati „uživo“.

3.   HRT zadržava pravo oblikovanja emisija i termina emitiranja emisija sučeljavanja, a u skladu sa ovim Pravilima i Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe, te novinarskom etikom.

4.   Emisije sučeljavanja bit će organizirane i ukoliko dođe do drugog kruga glasovanja za predsjednika RH.

Praćenje „Predsjedničkih izbora 2014.“ u radijskom programu HRT-a

1.   HRT će u svom radijskom programu u posebnim emisijama predstavljanja omogućiti predstavljanje svim kandidatima.

2.   HRT će u informativnim emisijama Prvog radijskoga programa redovito objavljivati sve informacije važne za izbore i tijek provedbe izbora.

3.   Izborni program bit će posebno označen prepoznatljivim audio jinglovima

Emisije predstavljanja

1.   Predstavljanje kandidata u posebnim izbornim emisijama HRT će organizirati i emitirati na Prvom radijskom programu.

Emisije će se emitirati „u živo“, u načelu, iz studija u Zagrebu ili na zahtjev kandidata, iz najbliže radijske postaje u sustavu HRT-a.

Zahtjev za uključenje iz vanjske radijske postaje kandidat mora najaviti najmanje 48 sata prije emitiranja.

2.   Redoslijed predstavljanja kandidata u posebnim izbornim emisijama utvrdit će se ždrijebom (redoslijed suprotan od redoslijeda predstavljanja na HTV-u). Objava tog redoslijeda i termina emisija na teletekstu i na internetskoj stranici HRT-a  www.hrt.hr/predsjednicki-izbori/ smatra se službenom obavijesti o terminu predstavljanja.

3.   Utvrđeni termini predstavljanja ne mogu se mijenjati, a nedolazak kandidata u emisiju smatrat će se svojevoljnim odustajanjem od izborne promidžbe u radijskom programu HRT-a.

4.   Posebne izborne emisije sadržavat će:

-          najavu i predstavljanje kandidata

-          kandidati će odgovarati na pitanja  koja se tiču ustavnih ovlasti predsjednika Republike, izbornog programa svakog kandidata, pitanja od javnog interesa hrvatskoga društva, te osobna pitanja na koja će odgovori olakšati javnosti meritorno biranje

-          završno obraćanje javnosti.

5.      Posebne izborne emisije u radijskom programu HRT-a objavljivat će se bez uključivanja slušatelja.

6.      Nastup u posebnoj izbornoj emisiji ne može se zamijeniti glazbom po izboru kandidata.

Emisije sučeljavanja u radijskom programu HRT-a

1.      Radijski program HRT-a organizirat će emisije sučeljavanja za sve kandidate u prvom krugu predsjedničkih izbora.

2.      U slučaju drugog izbornog kruga, također će se organizirati emisije sučeljavanja.

3.      Emisije će se emitirati iz studija u Zagrebu, a kandidatima će biti omogućeno i uključenje i iz drugih radijskih postaja u sustavu HRT-a.

Zahtjev za uključenje iz vanjske radijske postaje kandidat mora najaviti najmanje 48 sata prije emitiranja.

Izbori u ostalim programima radijskog programa HRT-a

1.      Drugi radijski program HRT-a neće sustavno pratiti službenu izbornu promidžbu, s obzirom na to da će biti obrađena na Prvom radijskom programu. U Novostima na Drugom radijskom programu HRT će izvješćivati o tijeku izbora, odzivu i izbornim rezultatima, kao i o reakcijama kandidata, te domaćih i stranih promatrača.

2.      Radio postaje Rijeka, Osijek, Split, Zadar, Dubrovnik, Pula, Knin i Sljeme, koji su u mreži Regionalnih radijskih programskih kanala HRT-a preuzimat će i objavljivati informacije i obavijesti Državnog izbornog povjerenstva.

3.      Poseban međunarodni radijski programski kanal "Glas Hrvatske", koji se emitira putem interneta, objavljivat će sve informacije važne za izbore i tijek provedbe izbora za hrvatske državljane izvan Republike Hrvatske. Preuzimat će emisije predstavljanja te emisije sučeljavanja. Pritom će se posebno voditi računa o načinu emitiranja za vrijeme zabrane izborne promidžbe (izborne šutnje).

Praćenje "Predsjedničkih izbora 2014." na Teletekstu i internetskim stranicama HRT-a

1.   Teletekst i internetske stranice HRT-a izbornu promidžbu za "Predsjedničke izbore 2014.” pratit će u sklopu vijesti na teletekst stranicama, te na posebnoj internetskoj stranici  www.hrt.hr/predsjednicki-izbori/ .

2.   Na internetskoj stranici www.hrt.hr/predsjednicki-izbori/ bit će objavljene snimke televizijskog i radijskog predstavljanja kandidata, najkasnije 24 sata od trenutka emitiranja.

IV.      PLAĆENE PROMIDŽBENE PORUKE

1.   HRT će u svojim televizijskim i radijskim programima, osim HRA 3, HTV 3 i HTV 4, nakon početka službene izborne promidžbe pod jednakim uvjetima omogućiti svim kandidatima izbornu promidžbu objavljivanjem plaćenih promidžbenih poruka u trajanju do 90 sekundi (u skladu s Cjenikom promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u programima Hrvatske televizije, Hrvatskoga radija, teletekst stranice i internetske stranice HRT-a; u daljnjem tekstu: Cjenik).

2.   Promidžbene poruke moraju biti jasno odvojene od preostalog programa tako da javnost može jasno razlučiti kako je riječ o plaćenoj promidžbenoj poruci.

3.   Sadržaj promidžbene poruke mora biti usko vezan uz njihove političke programe.

4.   HRT će promidžbene poruke emitirati sukladno zahtjevu naručitelja i zakonskim propisima.

5.   HRT će narudžbe sa sadržajem promidžbene poruke zaprimati od kandidata za predsjednika RH, odnosno putem pravnih ili fizičkih osoba koje oni za to ovlaste.

6.   Promidžbene izborne promidžbene poruke ne pridodaju se i ne obračunavaju u količinu i budžet promidžbe oglašivača ili agencija koje inače posluju s HRT-om izvan izborne promidžbe. Isto tako količina naručenih promidžbenih izbornih poruka ne može ući u godišnju količinu marketinških poruka na temelju kojih se odobrava popust marketinškim agencijama.

7.   Narudžbe sa sadržajem promidžbene izborne poruke moraju se HRT-u dostaviti najkasnije 24 sata prije emitiranja.

8.   Novčanu naknadu za usluge objavljivanja promidžbenih izbornih poruka naručitelj je dužan uplatiti unaprijed, prije prvog emitiranja, prema Cjeniku.

9.   HRT je dužan 2 dana prije početka izborne promidžbe javno objaviti Cjenik.

10. HRT će u roku navedenom pod 9. dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu Cjenik sa svim izraženim popustima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

11. HRT će u roku od 30 dana od proglašenja službenih rezultata izbora objaviti detaljno financijsko izvješće koje će sadržavati podatke o naručiteljima oglasa, visini plaćenih oglasa i popustima te podatke o trajanju i vremenu oglašavanja u minutama za pojedinog kandidata.

12. HRT ima pravo i odbiti emitirati izborni izborna promidžbena poruka u sljedećim slučajevima:

a.       oglašavanje nije plaćeno unaprijed

b.      oglašavanje nije naručeno ili nije dostavljena promidžbena poruka najmanje 24 sata prije emitiranja

c.       promidžbena poruka ne udovoljava tehničkim i profesionalnim standardima prema Cjeniku

d.      promidžbena poruka ili njezin sadržaj suprotni su Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.

13. HRT će u vrijeme izborne promidžbe „Predsjednički izbori 2014” pod jednakim uvjetima omogućiti kandidatima oglasni prostor na stranicama teleteksta HRT-a u skladu s Cjenikom.

14. HRT će u vrijeme izborne promidžbe omogućiti kandidatima oglasni prostor na internetskim stranicama HRT-a i Teletekstu, (u skladu s Cjenikom).

V.        ZAVRŠNE ODREDBE

1.   Provedbu ovih Pravila u HRT-u pratit će Povjerenstvo HRT-a koje na prijedlog ravnatelja programa Hrvatske radiotelevizije imenuje Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije.

2.   Kršenje Pravila kao i drugih općih akata HRT-a, te zakonskih i podzakonskih propisa RH u vezi s izborom predsjednika RH od strane zaposlenika HRT-a predstavlja tešku povredu radnih obveza.

3.   Pravila se objavljuju na internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr kao i na stranicama teleteksta HRT-a.

4.   Pravila se, nakon stupanja na snagu, dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu.

5.      Ova Pravila se objavljuju na Intranetu HRT-a dana 25. studenoga 2014. godine kada stupaju i na snagu.

Glavni ravnatelj HRT-a

        Goran Radman