Pravila nagradne igre „HIT GODINE PORIN 2014.“

Na temelju članka  69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09. i 35/13.) kao i članka 15. Statuta HRT-a (NN 14/13.),  Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, (sjedište: Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305), donosi

P R A V I L A

nagradne igre „HIT GODINE PORIN 2014.“

u sklopu projekta Diskografska nagrada

„ PORIN 2014.“

Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u programima Hrvatske radiotelevizije u sklopu projekta Hrvatske radiotelevizije Diskografska nagrada “PORIN“ koja će se organizirati u razdoblju od 26. svibnja 2014. do 26. lipnja 2014. uz emitiranje poziva za sudjelovanje u nagradnoj igri na televizijskom programskom kanalu Prvi program (HTV1)  (dalje: Nagradna igra).

Hrvatska radiotelevizija zadržava pravo, u slučaju izmjene programske sheme, promijeniti termin i/ili kanal emitiranja poziva za sudjelovanje u nagradnoj igri iz gornjeg stavka.

Članak 2.

Priređivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT).

Nagradna igra započinje 26. svibnja 2014. u 20,00 h, a završava 26. lipnja 2014. u 20,00 h i to:

1.      krug: započinje 26. svibnja u 20,00 sati, a završava 9. lipnja 2014. u 20,00 sati

2.      krug: započinje 12. lipnja u 20,00 sati, a završava 26. lipnja u 20,00 sati 

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Radnici HRT-a, uključujući i vanjske suradnike HRT-a te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji), ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.

Članak 3.

Opis igre:

Priređivač Nagradne igre će na televizijskom programskom kanalu Prvi program (HTV1) objaviti prijedlog pjesama, u skladu s programskom shemom, a tijekom razdoblja iz članka 2. stavka 2. ovih Pravila, i pozvati gledatelje da glasuju putem telefonskog poziva ili slanjem SMS poruke za jednu od predloženih pjesama za naslov „Hit godine Porin 2014.”.  i to kako slijedi:

1.      krug glasovanja: Priređivač će objaviti ukupno 10 (deset) pjesama i to dvije cjeline po pet pjesama. Glasovi pristigli putem telefonskih poziva i SMS poruka pribrojit će se glasovima  pristiglim putem Interneta (on line glasovanje) koje se provodi na web stranici Porina putem aplikacije za glasovanje koja se nalazi na domeni www.porin.info.

Tri pjesme s ukupno najviše osvojenih glasova nominiraju se u 2. krug glasovanja;

2.      krug glasovanja: Priređivač će objaviti i pozvati gledatelje da glasuju putem telefonskog poziva ili slanjem SMS poruke za jednu od 3 (tri) pjesme s ukupno najviše osvojenih glasova iz 1. kruga glasovanja. Pobjednička pjesma je pjesma s najviše ukupno osvojenih glasova pristiglih putem telefonskih poziva i SMS poruka te glasova pristiglih putem Interneta (on line glasovanje) koje se provodi na web stranici Porina putem aplikacije za glasovanje koja se nalazi na domeni www.porin.info

Glasovi iz 1. kruga glasovanja ne prenose se u 2. krug glasovanja.


U slučaju da nakon 1. kruga glasovanja nije moguće odrediti koje tri pjesme imaju najviše glasova jer dvije ili više pjesama imaju isti broj glasova, u 2. krug glasovanja nominiraju se sve pjesme koje zadovoljavaju uvjet da imaju isti broj glasova kao jedna od prve tri pjesme.

U slučaju jednakog broja glasova u 2. krugu glasovanja, naslov „Hit godine Porin 2014.” dobivaju sve pjesme koje su ostvarile najveći, jednak broj glasova.

Samo glasači koji glasuju putem telefonskog broja i SMS  poruka sudjeluju u nagradnoj igri koju priređuje Hrvatska radiotelevizija.

Pobjednička pjesma „Hit godine Porin 2014.”, pjesma s najviše osvojenih glasova pristiglih putem telefonskih poziva i SMS poruka te glasova pristiglih putem Interneta (on line glasovanje), bit će objavljena u emisiji „Dodjela diskografske nagrade Porin 2014.“, 27. lipnja 2014. godine, prema programskoj shemi HTV-a.

a) Telefonsko glasovanje

- gledatelji zovu jedan od 10 telefonskih brojeva iz numeracije 065 (svakoj pjesmi, potencijalnom Hitu godine, pridružen je jedan broj), i to brojevi:

065 800 901    pjesma DONNA 

                                            izvođač PSIHOMODO POP

065 800 902    pjesma GDJE SAM BIO                                 

                                           izvođač ŽELJKO BEBEK

065 800 903    pjesma NA OVIM PROSTORIMA

                                           izvođač HLADNO PIVO

065 800 904    pjesma NIRVANA   

                                           izvođač JELENA ROZGA

065 800 905    pjesma PROKLETA LJUBAV

                                           izvođač ELEMENTAL

065 800 906    pjesma SAMO DA ZNAŠ 

                                           izvođač PARNI VALJAK

065 800 907    pjesma SAMO JE LJUBAV TAJNA DVAJU SVJETOVA

                                           izvođač THOMPSON

065 800 908    pjesma SUZE NAM STALE NA PUT

                                           izvođač MASSIMO

065 800 909    pjesma TERCA NA TIŠINU

                                           izvođač SILENTE

065 800 910    pjesma ZORICA 

                                           izvođač TS MEJAŠI

- cijena poziva iz fiksne mreže je 1,50 kn (PDV u cijeni)

- cijena poziva iz mobilne mreže je 2,40 kn (PDV u cijeni)

- po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas registriran,

te da u nastavku poziva snimi svoje osobne podatke (ime i prezime, broj telefona

b) SMS glasovanje

- gledatelji šalju SMS poruku sa ključnom riječi HIT i brojem pjesme, kako slijedi za svaku pojedinu pjesmu na broj 60106, te u drugom dijelu poruke svoje podatke (ime i prezime i telefonski broj za kontakt) - cijena SMS poruke je 2,40 kn  (PDV u cijeni)

pjesma DONNA                                                                       ključna riječ „HIT1“

                                             

pjesma GDJE SAM BIO                                                          ključna riječ „HIT2“                              

pjesma NA OVIM PROSTORIMA                                         ključna riječ „HIT3“

pjesma NIRVANA                                                                  ključna riječ „HIT4“

pjesma PROKLETA LJUBAV                                                ključna riječ „HIT5“

pjesma SAMO DA ZNAŠ                                                       ključna riječ „HIT6“

pjesma SAMO JE LJUBAV TAJNA DVAJU SVJETOVA  ključna riječ „HIT7“

pjesma SUZE NAM STALE NA PUT                                   ključna riječ „HIT8“

pjesma TERCA NA TIŠINU                                                  ključna riječ „HIT9“

                            

pjesma ZORICA                                                                     ključna riječ „HIT10“

                                          

Maksimalan broj dozvoljenih glasova (poziva ili poruka) upućenih s istog broja telefona u pojedinom krugu je ograničen na 10. Svi pozivi i poruke upućeni nakon maksimalno dozvoljenih neće se prebrojavati, niti sudjelovati u izvlačenju dobitnika u nagradnoj igri.

NAGRADNA IGRA

Članak 4.

Svojim glasom za jednu od izvedenih pjesama iz Članka 3., gledatelji se prijavljuju za Nagradnu igru te tako postaju sudionici nagradne igre i prihvaćaju Pravila nagradne igre.

Nagradna igra sastoji se od 2 (dva) kruga:

1.      krug: od 26. svibnja u 20,00 sati do 9. lipnja 2014. u 20,00 sati

2.      krug: od 12. lipnja u 20,00 sati do 26. lipnja u 20,00 sati 

VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA

Članak 5.

Nagradni fond:

Fond dobitka iznosi ukupno 35.000,00 kn, za dva dobitnika, na potrošačkoj kartici HYPO ALPE ADRIA BANK i to:

1.      krug                                                                                5.000,00 kn

2.      krug                                                                              30.000,00 kn

                                  

                                                         Ukupan fond nagrada = 35.000,00 kn

Nagrade iz gornjeg stavka nisu zamjenjive za novac.

5 % vrijednosti nagradnog fonda, HRT uplaćuje u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Članak 6.

Izvlačenje dobitnika nagrada iz članka 5. obavit će se po završetku svakog pojedinog kruga, na temelju podataka dobivenih od operatera usluga s dodanom vrijednosti u prostorijama HRT-a.

Slučajnim odabirom putem računala izvlačit će se imena dobitnika nagrada iz skupine gledatelja - sudionika nagradne igre sukladno Čl. 3. i 4. ovih Pravila.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgleda tročlano povjerenstvo koje imenuje priređivač. Povjerenstvo je dužno o izvlačenju nagrada sastaviti zapisnik koji priređivač u roku od osam dana od dana izvlačenja dostavlja Ministarstvu financija.

Podatke o zaprimljenim pozivima i pristiglim SMS porukama dostavit će operater usluga s dodanom vrijednosti: funAGENT d.o.o., Radnička 39, Zagreb, OIB 16096903397.

Dobitnici nagradne igre objavit će se na web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr i teletekstu HTV-a.

NAČIN I ROK ISPORUKE NAGRADA

Članak 7.

Nagrade će dobitnicima biti predane u roku od 30 dana od dana izvlačenja.

Svaki dobitnik obvezan je preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana poziva za preuzimanje nagrade. Nagrade se preuzimaju u skladu s odredbama članka 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10.)

Nagrade osiguravaju, za njih u cijelosti odgovaraju i dobitnicima isporučuju sponzori s kojima će HRT o tome sklopiti poseban ugovor.

Članak 8.

Pri preuzimanju nagrade sudionik je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.

Članak 9.

Nakon isteka roka iz članka 7. ovih Pravila, povjerenstvo koje imenuje priređivač (HRT) utvrđuje dobitak koji nije isporučen te o tome izrađuje zapisnik.

Ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude u potpunosti podijeljen, na temelju zapisnika iz stavka 1., a sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću, HRT je dužan nepodijeljeni dio nagradnog fonda prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju „više sile“ ili neodržavanjem projekta Diskografske nagrade „PORIN 2014.“. U slučaju prekida HRT je dužan obavijestiti gledatelje o razlozima prekida.

Članak 10.

Ova Pravila primjenjuju se nakon objave na teletekstu i web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr, gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre.

Dobitnici će biti objavljeni u roku od osam dana nakon završetka Nagradne igre na isti način kao što su objavljena i ova Pravila.

Članak 11.

U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.

                                  

                                                          

                                                                                         

                                                                        HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

                                                                                  Glavni ravnatelj HRT-a

                                                                                        Goran Radman

Na ova Pravila Ministarstvo financija RH dalo je suglasnost:

KLASA: UP/I-460-02/14-01/382

URBROJ: 513-07-21-01/13-2

Zagreb, 22. svibnja 2014.