Pravila nagradnog natječaja "Sa sportskih terena" u sklopu emisije "Nedjeljom lagano"

Na temelju članka 15. Statuta HRT-a, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije (sjedište: Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305) donosi

                                                            P R A V I L A
                  nagradnog natječaja "Sa sportskih terena" u sklopu projekta HRT-a
                                                  "NEDJELJOM LAGANO"


Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradnog natječaja pod naslovom "Sa sportskih terena" (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), koji će se održavati od 29. prosinca 2013. do 8. lipnja 2014. u sklopu televizijskog projekta – serije emisija "NEDJELJOM LAGANO", sa svrhom interakcije s gledateljima i promidžbe emisije.


Članak 2.

Priređivač Nagradnog natječaja je Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT).

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju svi gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Radnici HRT-a, uključujući i vanjske suradnike HRT-a, te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku Nagradnog natječaja, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji) ne smiju sudjelovati u Nagradnom natječaju.


Članak 3.

Priređivač Nagradnog natječaja, u sklopu projekta iz članka 1. i u razdoblju iz članka 1. ovih Pravila, u skladu s programskom shemom, za svaki će pojedini krug pozvati gledatelje da slanjem fotografije sportskog sadržaja, sa sportskih natjecanja ili sa sportašima, svakog tjedna u navedenom razdoblju na službenu Facebook stranicu emisije HRT-a "Nedjeljom lagano", sudjeluju u Nagradnom natječaju.

Izbor pet najboljih svakoga tjedna te pet najboljih od 19 tjednih pobjednika obavljat će urednici emisije "Nedjeljom lagano". Najbolju fotografiju tjedna i najbolju fotografiju Nagradnog natječaja, od pet odabranih, izabrat će gost svake emisije "Nedjeljom lagano" te na taj način odlučiti tko su pobjednici koji osvajaju nagrade.

Gledatelji će na Facebook stranici emisije "NEDJELJOM LAGANO" dobiti uputu da ostave svoje ime, prezime i adresu kako bi se, prema potrebi, mogla obaviti identifikacija dobitnika.


Članak 4.

Slanjem fotografije iz članka 3. ovih Pravila, s potrebnim osobnim podatcima iz čl. 3. st. 3. ovih Pravila, gledatelji postaju sudionici Nagradnog natječaja i prihvaćaju Pravila.

Slanjem fotografija s osobnim podatcima na ovaj Nagradni natječaj sudionici jamče da su fotografije njihovo izvorno djelo te pristaju da se te fotografije bez naknade koriste u sklopu emisija projekta HRT-a "NEDJELJOM LAGANO".

Nagradni natječaj sastoji se od 19 tjednih krugova i završnice, u kojoj se u 20. krugu bira pobjednik natječaja među 19 tjednih pobjednika.

Krugovi Nagradnog natječaja u 2013. i 2014. godini te rokovi u kojima se mogu slati fotografije na Facebook stranicu emisije "Nedjeljom lagano":

2013. godina:
1. krug : od 29. prosinca 2013. u 16 sati do 3. siječnja 2014. u 10 sati

2014. godina:
2. krug: od 5. siječnja u 16 sati do 10. siječnja u 10 sati
3. krug: od 12. siječnja u 16 sati do 17. siječnja u 10 sati
4. krug: od 19. siječnja u 16 sati do 24. siječnja u 10 sati
5. krug: od 26. siječnja u 16 sati do 31. siječnja u 10 sati
6. krug: od 2. veljače u 16 sati do 28.veljače u 10 sati (9.,16. i 23.veljače nema emisije)   
7. krug: od 2. ožujka u 16 sati do 7. ožujka u 10 sati
8. krug: od 9. ožujka u 16 sati do 14. ožujka u 10 sati
9. krug: od 16. ožujka u 16 sati do 21. ožujka u 10 sati
10. krug: od 23. ožujka u 16 sati do 28. ožujka u 10 sati
11. krug: od 30. ožujka u 16 sati do 4. travnja u 10 sati
12. krug: od 6. travnja u 16 sati do 11. travnja u 10 sati
13. krug: od 13 . travnja u 16 sati do 18. travnja u 10 sati
14. krug : od 20 . travnja u 16 sati do 25. travnja u 10 sati
15. krug : od 27. travnja u 16 sati do 2. svibnja u 10 sati
16. krug: od 4. svibnja u 16 sati do 9. svibnja u 10 sati
17. krug: od 11. svibnja u 16 sati do16. svibnja u 10 sati
18. krug: od 18. svibnja u 16 sati do 23. svibnja u 10 sati
19. krug: od 25. svibnja u 16 sati do 30.svibnja u 10 sati
20. krug: od 1. lipnja u 16 sati do 6. lipnja u 10 sati
21. krug: 8. lipnja, izbor i proglašenje najboljega od pobjednika svih 19 krugova

Ukupno 21 krug s dodjelom 20 nagrada (19 tjednih i jedna za pobjednika Nagradnog natječaja).


VRIJEDNOST FONDA I VRSTE DOBITAKA


Članak 5.

Nagradni fond:

Fond dobitaka iznosi ukupno 22.000 kuna, raspoređenih u 19 tjednih nagrada po 1000 kuna i nagradu u završnici, u 20. tjednu, od 3000 kuna.

Nagrada je 1000 kuna na American Express kartici po tjednu, što je 19.000 kuna ukupno, a u 20. krugu nagrada iznosi 3000 kuna na American Express kartici; sveukupno 22.000 kuna.

Kartice se mogu iskoristiti u roku od godine dana od izdavanja.


Članak 6.

Proglašenje dobitnika nagrada iz članka 5. obavit će se tijekom emisije "Nedjeljom lagano" na HTV2, uživo od 16 do 17.30 sati.

Ime dobitnika nagrade objavit će se tijekom emisije "Nedjeljom lagano" te na Facebook stranici emisije u roku od 24 sata nakon završetka svakoga pojedinog kruga.


NAČIN I ROK ISPORUKE NAGRADA


Članak 7.

Dobitnici će biti pozvani da preuzmu nagradu u roku od 30 dana od dana izvlačenja tjednih nagrada, odnosno glavne nagrade.

Svaki dobitnik obvezan je preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana poziva za preuzimanje nagrade.

Ako dobitnici nagrada ne podignu u roku iz predhodnog stavka, priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka tog roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana ni dulji od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz predhodnog stavka ne podigne nagradu, gubi pravo na nju.

Nagrade osiguravaju, za njih u cijelosti odgovaraju i dobitnicima ih isporučuju sponzori, s kojima će HRT o tome sklopiti poseban ugovor.


Članak 8.

Pri preuzimanju nagrade sudionik je dužan, na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.


Članak 9.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju "više sile". Tada je HRT dužan obavijestiti gledatelje o razlozima prekida.


Članak 10.

Ova Pravila primjenjuju se nakon objave na teletekstu i internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr, gdje će biti do završetka Nagradnog natječaja.


Članak 11.

U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nadležan je sud u Zagrebu.
      
                                                                                       Hrvatska radiotelevizija
                                                                                        glavni ravnatelj HRT-a

                                                                                         Goran Radman